CEO SmartBiz toạ đàm tại ''Diễn đàn kết nối Kinh tế, văn hoá Việt Nam hội nhập APEC''
Giải pháp chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông minh thích ứng linh hoạt hiệu quả tại Diễn đàn APEC

Diễn kết nối kinh tế Việt Nam hội nhập APEC 2022

SmartBiz - đại diện cho các doanh nghiệp chuyển đổi số - đã tham gia Diễn đàn Hợp tác Kết nối Kinh tế APEC 2022 với sự góp mặt của Chủ tịch và CEO Nguyễn Tiến Thịnh. Trong buổi toạ đàm, ông chia sẻ về những đột phá công nghệ trong Cuộc cách mạng Khoa học lần thứ Tư và đề xuất giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số bằng cách ứng dụng công nghệ thông minh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hội nhập của Việt Nam vào khu vực kinh tế APEC và chứng tỏ vai trò của SmartBiz trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của quốc gia.

 
 

SmartBiz 25 tháng 4, 2022
CHIA SẺ BÀI ĐĂNG NÀY
lọc nội dung
Đăng nhập to leave a comment
Thank you and Awards
Phone
Facebook
Zalo